top of page

Post-produkcija su V-Ray sprendimu (Matte Render Elements)

Updated: May 20, 2022

Ankstesniame blogo įraše, jau minėjome, jog vizualizavimo, su V-Ray sprendimu, metu sugeneruojamas ne tik galutinis paveiksliukas, bet ir renderio elementai – paslėpti vizualizacijos elementai, kuriuos panaudojant atliekami post-produkcijos darbai. Šie renderio elementai skirstomi į keturias pagrindines grupes: Bendro Grožio (angl. Beauty Render Elements), Vienspalviai (angl. Matte Render Elements), Geometrijos (angl. Geomitry Render Elements) ir Naudingumo (angl. Utility Render Elements) renderio elementų grupes. Šiame blogo įraše toliau tęsime post-produkcijos su V-Ray sprendimu temą, ir kalbėsime apie antrąją – Vienspalvių renderio elementų (angl. Matte render elements) grupę.


Vienspalviai Renderio Elementai yra naudojami pasirinkti skirtingiems vizualizacijos objektams ir/arba medžiagoms, pažymint juos skirtingomis spalvomis. Vienspalviai elementai susideda iš Medžiagų ID (angl. Material ID), Objekto ID (angl. Object ID), Renderio ID (angl. Render ID) ir Multimatte renderio elementų.


Objekto ID Renderio Elementas sukuria skirtingų spalvų kaukes (angl. masks) objektams, remiantis objektų ID duomenimis. Šis elementas naudojamas izoliuoti vizualizacijos objektus, tiek pavienius, tiek tos pačios rūšies, kuriuose norima atlikti pakeitimus: spalvų korekcijas ir kt.

Pirmame paveiksle pavaizduotas Objekto ID renderio elementas ir jo spalvų žymėjimas. Antrajame paveiksliuke pavaizduotas objektas (šiuo atveju kabanti lempa), pasirinktas naudojant mėlyna spalva pažymėtą objektą.

Pirmajame paveiksliuke pavaizduota originali vizualizacija. Antrajame paveiksliuke pavaizduota, kaip naudojant Objekto ID renderio elementą ir pasirinkus norimą koreguoti objektą, be papildomo renderinimo proceso pakeista kabančios lempos spalva.


Medžiagos ID Renderio Elementas (angl. Material ID render element), remiantis medžiagų ID duomenimis, gali skaityti, atpažinti ir atskirti visas medžiagas, panaudotas kuriant vizualizaciją. Medžiagų ID renderio elementas, remdamasis medžiagos ID duomenimis, atskiria objektus su skirtingomis arba tokiomis pačiomis medžiagomis bei viską pažymi skirtingomis spalvomis. Šio elemento pagalba gali būti pažymėti ir izoliuoti vizualizacijos objektai, kuriuose norima atlikti medžiagos pakeitimus: medžiagos spalvų korekciją, rašto keitimus ir kt.

Pirmame paveiksliuke pavaizduotas Medžiagos ID renderio elementas ir jo spalvų žymėjimas. Antrajame paveiksliuke pavaizduota medžiaga (šiuo atveju stiklas), pasirinktas naudojant raudona spalva pažymėtą medžiagą.

Pirmajame paveiksliuke pavaizduota originali vizualizacija. Antrajame paveiksliuke pavaizduota, kaip naudojant Medžiagos ID renderio elementą, ir pasirinkus norimą koreguoti medžiagą, be papildomo renderinimo proceso pakeista stiklo spalva.


Multimatte Renderio Elementas suteikia raudonos, žalios ir mėlynos spalvų kaukes (angl. masks) objektams ir/arba medžiagoms, pagal jų ID duomenis. Skirtingai nuo kitų Vienspalvių renderio elementų (angl. Matte Render Elements), kurie gali žymėti vizualizacijos medžiagas ir objektus įvairiomis spalvomis, šis elementas naudoja tik tris spalvas - raudoną, žalią ir mėlyną. Daugumai post-produkcijos įrankių sunku identifikuoti skirtingas spalvas (jos aiškiai gali atskirti tik trijų spalvų kanalus: raudoną, žalią ir mėlyną), todėl prieš renderinant paveiksliuką, šį elementą reikėtų pasirinkt tuo atveju, jei post-produkciją atlikinėsite kitu, post-produkcijai skirtu sprendimu.

Pirmame paveiksliuke pavaizduotas Multimatte renderio elementas ir jo spalvų žymėjimas. Antrajame paveiksliuke pavaizduotas objektas (šiuo atveju siena), pasirinktas naudojant melyną spalva pažymėtą objektą.

Pirmajame paveiksliuke pavaizduota originali vizualizacija. Antrajame paveiksliuke pavaizduota, kaip naudojant Multimatte renderio elementą ir pasirinkus norimą koreguoti objektą, be papildomo renderinimo proceso pakeista sienos spalva.


Comments


bottom of page