top of page

KONSULTAVIMAS 

Ilgai ir sunkiai sprendžiami klausimai, gali būti sprendžiami paprasčiau – pasirinkus profesionalią konsultaciją.

KONSULTAVIMO PASLAUGOS

CGISCIENCE komandos teikiamos konsultacijos, kaip ir mokymai, paremti praktiniu įgyvendinimu ir yra orientuotos į: architektūrinių; interjero dizaino; inžinerinių; infrastruktūros projektų; 3D vizualizavimo sprendimus, procesų planavimą, įgyvendinimą ir adaptavimą.
 

CGISCIENCE konsultacijų paskirtis - padėti spręsti problemas, susijusias su sprendimais, galinčiais paspartinti esamų modeliavimo, projektavimo ir vizualizavimo procesų planavimą, adaptavimą ir įgyvendinimą. Visi šie siūlomi sprendimai pagrįsti tokių rinkos lyderių, kaip Autodesk, Unity3D, Unreal Engine ir V-Ray siūlomomis programinių įrangų darbo eigomis ir technologijomis, skaitmeninėmis strategijomis, planavimu, 3D modeliavimu, animavimu bei architektūros ir BIM įžvalgų sprendimais.

SIŪLOME KONSULTAVIMĄ APIMANTĮ

TECHNINIUS KLAUSIMUS

Sužinokite, kaip mūsų specialistai gali Jūsų: architektų, inžinierių ar dizainerių, komandai padėti atnaujinti ir sinchronizuoti projektų vizualizavimo darbo eigų procesus, kad kiekvienas naujas Jūsų projektas būtų vis sėkmingesnis.

VALDYMĄ

Komandinio darbo sėkmė apima ir projekto duomenų tinkamą perdavimą. Sinchronizuokite komandos darbą įtvirtinę tinkamą duomenų judėjimą tarp specialistų. 

OPTIMIZACIJĄ

Pašalinkite iš esamo proceso veiksmus, kurie trukdo ir nuolat stabdo projektą nuo sėkmingo ir greito jo įgyvendinimo arba pakeiskite tuos veiksmus efektyvesniais ir kokybiškesniais, suteiksiančiais didesnę pridėtinę vertę.

ĮGYVENDINIMĄ

Pasirinkite sprendimus, padėsiančius Jūsų komandai visą savo dėmesį sutelkti į kokybišką projekto įgyvendinimą, o ne nuolat spręsti besikartojančias technologines problemas.

MOKYMUS

Atnaujinkite komandos žinias, kurios įgalintų kiekvieną jos narį daugiau ir efektyviau prisidėti prie vykdomos veiklos, keliant ne tik bendrą produktyvumą, bet ir kokybę. 

bottom of page