top of page

Post-produkcija su V-Ray sprendimu (Beauty Render Elements)

Updated: May 20, 2022


Įsivaizduokite scenarijų: sukūrėte vizualizaciją, ją nurenderinote, bet vizualizacijoje gautas apšvietimo, atspindžių, šešėlių ir kt., elementų rezultatas neatitinka jūsų lūkesčių. Pakoreguoti vizualizaciją ir iš naujo ją nurenderinti atims daug brangaus laiko, tačiau palikti taip kaip yra ir nedaryti pakeitimų negalite. Ką daryti kai taip nutinka? Atsakymas labai paprastas – post-produkcija. Skaitmenizuojant sukurtą vizualizaciją, tuo pat metu skaitmenizuojami ir renderio elementai – paslėpti vizualizacijos komponentai, kurie yra pažymimi, pradedant kurti vizualizaciją. Šie elementai leidžia išskaidyti sukurtą vizualizaciją į atskirus jos sluoksnius (elementus), tokius kaip: nepaveiktos spalvos (angl. diffusecolor), atspindžiai (angl. reflections), šešėliai (angl. shadows), apšvietimas (angl. illumination) ir kt. Toks jau nurenderintos vizualizacijos skaidymas į sluoksnius, suteikia galimybę koreguoti atskiras vizualizacijos dalis, nerenderinant vizualizacijos iš naujo. V-Ray renderio elementai yra skirstomi į keturias pagrindines grupes: Bendro Grožio elementai (angl. Beauty Render Elements), Vienspalviai elementai (angl.Matte Render Elements),Geometrijos elementai (angl. Geometry Render Elements) ir Naudingumo elementai (angl. Utility Render Elements). Šiame blogo įraše, aptarsime Bendro Grožio Elementus ir tai, kuo jie naudingi atliekant vizualizacijos post-produkciją su V-Ray sprendimu.


Bendro Grožio Elementai


Bendro Grožio Renderio Elementas, tai V-Ray sprendimo sugeneruotas pagrindinis eksportui paruoštas elementas, atvaizduojantis galutinę sukurtą vizualizacijos sceną. Bendro grožio elementus apima tokie elementai kaip: apšvietimas (angl. lighting), netiesioginis apšvietimas (angl. global illumination), atspindžiai (angl. reflection), permatomumas (angl. refraction), blizgumas (angl. specular) ir kt. Kiekvieną iš šių sluoksnių (elementų) galima koreguoti jau nurenderintoje vizualizacijoje, o tai taupo laiką, nes leidžia atlikti pakeitimus, kurie gali kardinaliai pakeisti sukurto vizualo vaizdą be papildomo renderinimo proceso. Žemiau pateikiami dažniausiai naudojami elementai, kuriuos koreguojant atliekama vizualizacijos post-produkcija.


Apšvietimo Renderio Elementas (V-Ray lighting Render Element) savyje saugo visą informaciją apie sukurtus apšvietimo sprendimus bei tai, kaip vizualizacijos medžiagos atspindi sukurtą apšvietimą. Šis elementas suteikia galimybę pašviesinti, patamsinti arba pakeisti šviesos toną (šviesos temperatūrą ir spalvą). Tokia funkcija ypač naudinga post-produkcijos procese, kadangi apšvietimas padeda sukurti bendrą nuotaiką, padeda paryškinti arba patamsinti visą bendrą sukurtą vaizdą, išryškinti tam tikras vizualizacijos vietas.


Pirmajame paveikslėlyje pateikiama originali vizualizacija (kompozicija), antrame - kaip atrodo apšvietimo renderio elementas.

Pirmajame paveiksle pateikiamas pavyzdys, kaip pasikeičia vizualizacija, koreguojant apšvietimo renderio elementą: kaip keičiasi vaizdas koreguojant apšvietimo spalvą ir temperatūrą. Antrajame paveiksle pavaizduota, kaip keičiasi vizualizacija reguliuojant apšvietimo ryškumą apšvietimo renderio elemente.


Netiesioginio Apšvietimo Renderio Elementas (Global Illumination Render Element), savyje saugo visą informaciją apie netiesioginę šviesą. Netiesioginė šviesa, tai šviesa, gaunama iš atspindėtos ir išsklaidytos šviesos scenoje (be tiesioginės šviesos ir atspindžio).


Pirmajame paveiksle pavaizduotas netiesioginio apšvietimo renderio elementas, antrajame - originali vizualizacija (kompozicija).


Pirmajame paveiksliuke pavaizduota, kaip pasikeičia vizualizacija koreguojant netiesioginio apšvietimo renderio elementą: tonuojant ir ryškinant netiesioginį apšvietimą bei tiesiog ryškinant netiesioginį pašvietimą (antrasis paveiksliukas).


Atspindžių Renderio Elementas (Reflection Render Element) savyje saugo visą informaciją apie medžiagų atspindžių reikšmes. Paviršiai, neturintys atspindžių neturi jokios informacijos apie atspindėjimą, todėl įjungus šį elementą, medžiagos neturinčios atspindžių tampa juodos, turinčios atspindžio reikmšes medžiagos, pateikiamos nuo juodos iki baltos spalvų diapazone. Šis elementas leidžia koreguoti paviršių atspindėjimą, juos didinti arba mažinti ir taip sukurti foto-realistinius paveiksliukus.


Pirmame paveiksliuke pavaizduotas atspindžių renderio elementas, antrajame - originali vizualizacija (kompozicija).Pirmasis ir antrasis paveiksliukai atspindi, kaip pasikeičia vizualizacija, koreguojant atspindžių renderį: didinant arba mažinant medžiagų atspindžių reikšmes.


Permatomumo Renderio Elementas (The Refraction Render Elements) savyje saugo visą informaciją apie objektus ir medžiagas, kurios atspindi objektus esančius už savęs (pvz., vanduo, stiklas ir kt.). Naudojant šį elementą galima reguliuoti medžiagų permatomumą - mažinti, darant medžiagas mažiau permatomomis, arba didinti, darant medžiagas labiau permatomomis.


Pirmajame paveiksle pavaizduotas permatomumo renderis, antrajame - originali vizualizacija.

Pirmasis ir antrasis paveiksliukai atspindi, kaip pasikeičia vizualizacija, keičiant ir koreguojant permatomumo renderio parametrus.


Blizgumo Renderio Elementas (The Specular Render Element), savyje saugo duomenis apie skirtingų sukurtų ir pritaikytų medžiagų blizgumą. Naudojant šį elementą galima nesudėtingai koreguoti medžiagų blizgumą, padarant jas daugiau arba mažiau blizgančiomis.


Pirmajame paveiksliuke pavaizduotas blizgumo renderio elementas, antrajame - originali vizualizacija (kompozicija).

Pirmajame ir antrajame paveiksluose pavaizduota, kaip pasikeičia vizualizacijos vaizdas, koreguojant blizgumo renderio parametrus - suteikiant medžiagoms daugiau blizgumo (pirmasis paveikslas), bei mažinant medžiagų blizgumą (antrasis paveikslas).


Fono Renderio Elementas (Background Render Element) naudojamas Bendrojo Grožio elementui sluoksniuoti, t. y., šio elemento pagalba galima sukurti įvairias aplinkas (pvz., langų foną, tolumos foną ir kt.)

Pirmajame paveiksle pateikiama vizualizacija be jokio langų fono, antrajame paveiksle pateikiama, kaip pasikeičia vizualizacija, atlikus post-produkciją ir pritaikius bei pakoregavus fono renderio elemento sluoksnius.Comments


bottom of page