top of page

Kokiais kriterijais vadovaujatės renkantis mokymus?

Updated: May 23, 2022


Ieškodami ir priimdami sprendimą įsigyti vienus ar kitus mokymus, visi vadovaujamės tam tikrais kriterijais. Daugelio šie kriterijai panašūs, tačiau skiriasi jų taikomu kiekiu ir jiems teikiama svarba. Dalis be ieškančiųjų reikiamų mokymų, vadovaujasi tokiais kriterijais, kaip: mokymų programos turinys, organizuojamų mokymų būdas – nuotolinis „Live Online“, klasės ar kt., trukmė, kaina. Kiti, priimdami sprendimą įsigyti mokymus, be jau minėtų kriterijų būtinai atsižvelgia į mokymus vedančio instruktoriaus (dėstytojo) patirtį, turimą sertifikavimo statusą, suteikiamą autorizuotų organizacijų, pavyzdžiui, programinių įrangų gamintojų. Dar kita grupė, ieškodama mokymų, atkreipia dėmesį ir į pačios, mokymus organizuojančios, organizacijos turimą (-us) autorizacijos statusą (-us). Jo buvimas rodo, kad mokymus teikianti įmonė (mokymų centras / studija), jos siūlomos mokymų programos ir tas programas išpildantys mokymų instruktoriai yra patikrinti ir įvertinti gamintojų ar jų atstovų. O toks vertinimas ir tikrinimas, kaip įprastas priežiūros elementas, siekiant užtikrinti vartotojams (mokymų dalyviams) teikiamą didžiausią naudą, gamintojų ar jų atstovų yra atliekamas nuolat.


Jeigu šiuo metu renkatės mokymus arba galvojate artimiausiu metu tuo užsiimti, minėtieji kriterijai ir su jais susiję klausimai turėtų sudaryti nemažą dalį jūsų „tiriamojo darbo“, kurį būtinai rekomenduotume atlikti prieš pasirenkant mokymus ir jų organizatorių. Kitą „tiriamojo darbo“ dalį turėtų sudaryti savianalizė, kurios metu turėtumėte atsakyti sau bent į šiuos tris klausimus:

  • Kokio sudėtingumo lygio mokymų jums reikia?

  • Ar siūlomi mokymai patenkins esamus poreikius ir turimus lūkesčius?

  • Kurią mokymų formą: grupinių ar individualių, pasirinkus, gaučiau didžiausią naudą?

Todėl rinkdami informaciją apie jus dominančius mokymus ir juos organizuojančias įmones, rekomenduotina pasidomėti tokiais klausimais, kaip:

  • Ar mokymų organizatorius gali jums pasiūlyti reikiamo lygio: pradedančiųjų, pažengusiųjų, specializuotųjų, mokymus?

  • Ar turėsite galimybę pasirinkti mokymuose dalyvauti su grupe kitų dalyvių arba individuliai, orientuojantis į asmeninius siekius?

  • Kokio lygio mokymo baigimo išrašo / sertifikato (-ų) galite tikėtis? Mokymų organizatoriaus paruošto išrašo ar tarptautinio, tam tikros organizacijos, kaip pavyzdžiui programinės įrangos gamintojo, oficialiai išduodamo sertifikato?

  • Kokios pagalbos galėtumėte tikėtis mokymams pasibaigus?

  • Ar mokymus organizuojanti įmonė gali pasiūlyti tolimesnius mokymus, kuriuose ateityje galėsite ne tik pagilinti jau gautas žinias, bet kartu ir jas praplėsti naujais įgūdžiais, galinčiais pakelti jūsų atliekamo darbo kokybę į dar aukštesnį lygį.

Renkant informaciją, nerekomenduotume apsistoti tik ties vienu jos rinkimo būdu – rašant el. laiškus. Ypač jei esate rinkos, kurioje planuojate dirbti, naujokas. Neretai pasitaiko, jog dėl internete esamos informacijos gausos ir įvairovės, yra susidaromas kiek klaidingas įspūdis. O tai veda į netinkamą pasirinkimą. Todėl be rašytinio informacijos rinkimo būdo, rekomenduotume susisiekti su mokymų organizatoriumi ir susitarti dėl konsultacijos telefonu, o jei įmanoma ir yra poreikis, tai ir dėl demonstracijos nuotoliniu būdu, per kažkurią tam skirtą programinę platformą („Zoom“, „GoToWebinar“, „MS Teams“ ir pan.).


Atsakę į klausimus apie savo poreikius bei lūkesčius ir susirinkę informaciją iš potencialiai jums tinkamų mokymų organizatorių, plačiau ir išsamiau sužinosite apie galimybes išmokti jus dominančią discipliną ir lengviau suplanuosite savo sekančius žingsnius, priimant sprendimą dėl mokymų ir jų organizatorių pasirinkimo.Kokius mokymus siūlome mes – CGISCIENCE mokymų centro komanda?

CGISCIENCE, tai mokymų centras ir mūsų komandą vienijantis vardas, kurį anksčiau daugelis žinojo, kaip STUDIO KIBITZ. Esame „Autodesk“, „V-Ray by Chaos“, „Unreal Engine“ ir „Trimble SketchUp“ gamintojų autorizuotas mokymų centras. Šiai dienai siūlantis profesionalius mokymus būsimiems bei patyrusiems specialistams, dirbantiems architektūros, interjero dizaino, inžinerijos bei infrastruktūros srityse ir turintiems poreikį išmokti 3D vizualizacijų, animacijų ir virtualios realybės kūrimo arba pagilinti bei praplėsti anksčiau įgytas žinias.


Daugelis mūsų mokymų yra organizuojami nuotoliniu „Live Online“ būdų, tačiau esant poreikiui mokymus organizuojame ir įprastoje, fizinėje klasėje arba kliento darbo aplinkoje. Atsižvelgdami į mus besikreipiančių klientų įvairias patirtis bei skirtingą jiems aktualų mokymų poreikį, siūlome mokymus, organizuojamus grupėms dalyvių arba individualiai, skirtus pradedantiems arba pažengusiems programinių įrangų naudotojams. Be viso to kiekvienas, rinkdamasis CGISCIENCE mokymo centro grupėms dalyvių organizuojamus mokymus kartu renkasi ir mokymų paketą – „Starter“, „Premium“ arba „Elite“, suteiksiantį galimybę gauti ne tik skirtingos apimties mokymus, bet ir tam tikrus papildomus privalumus. Na, o turintiems poreikį į savo darbo procesus įtraukti kompleksines arba specialiai prie esamų procesų adaptuotas darbo eigas, galime pasiūlyti specializuotus mokymus.


Taigi kaip pasirinkti sau tinkamiausią mokymų variantą? Kad būtų kiek aiškiau toliau kiekvieną mokymosi variantą aptarsime detaliau.


Grupiniai mokymai

Tarp CGISCIENCE siūlomų atskirų programinių įrangų arba jungtinių programinių sprendimų mokymų kursų, didžioji jų dalis yra organizuojami grupėms dalyvių, norintiems gauti bazines žinias, t. y. grupėms dalyvių organizuojami mokymų kursai yra pradedančiųjų lygo. Mokymų grupes sudaro 3-5 dalyviai, jei mokymai vyksta nuotoliniu „Live Online“ būdu arba 4-7 dalyviai, jei mokymai vyksta fizinėje klasėje / kliento darbo aplinkoje.


Mokymai, skirti grupėms dalyvių, organizuojami iš anksto mūsų interneto puslapyje skelbiamais tvarkaraščiais ir vedami pagal numatytą mokymų programą, kurią sudaro bendrinės temos, suteikiančios reikiamas pagrindines žinias visiems grupėms dalyviams.


Visi mūsų mokymai, tame tarpe ir grupiniai mokymai, yra paremti mokymusi per praktiką metodika. Kitaip tariant mūsų mokymai yra „project based“ ir jų metu visa mokymų kurso informacija instruktoriaus yra pateikiama, o dalyvių įsisavinama įgyvendinant mini projektą. Todėl mokymų pabaigoje dalyvis būna ne tik susipažinęs su programinės įrangos įrankiais ir jų funkcijomis, supranta kada ir kaip tai taikyti bei kokio rezultato, tuos įrankius naudojant, gali tikėtis, bet ir turi sukurtą savo pirmąjį darbą.


Taip pat, kaip ir minėjome anksčiau, kiekvienas norintis dalyvauti mūsų grupėms dalyvių organizuojamuose mokymų kursuose, skirtų pradedantiems programinių įrangų naudotojams, juos renkasi iš mūsų siūlomų mokymų paketų – „Starter“, „Premium“ arba „Elite“, suteiksiančių galimybę prie įsigytų mokymų gauti ir tam tikrus papildomus privalumus.


Apie CGISCIENCE siūlomus mokymų paketus išsamiau, kviečiame skaityti čia.


Individualūs mokymai

Individualūs mokymai, mūsų studijoje apibrėžiami, kaip tam tikra mokymosi forma, kuomet nuotoliniu „Live Online“ būdu ar klasėje organizuojamuose mokymuose dalyvauja vienas, individualus specialistas arba keli tos pačios komandos specialistai, kurių žinių poreikiui patenkinti bendrinės, pradedantiems skirtos mokymų programos, dėl specialisto turimos patirties ar esamo poreikio, neužtenka ir yra reikalingas minimalus arba žymus turimos mokymų programos modifikavimas. Todėl, jei reikia yra atliekami mokymų programos jos sudėtingumo lygio bei trukmės keitimai, numatant reikiamą akademinių valandų skaičių ir jų išsidėstymą laike, sudarant lankstesnį nei grupės mokymams skirtą mokymosi tvarkaraštį.


Individualių mokymų apibrėžimas apima ir kategoriją dalyvių, kurių žinių poreikiui patenkinti bendrinės pradedantiems skirtos mokymų programos užtenka, tačiau mokymuose dalyvauti gali tik kitu, nei numato grupėms skirtų mokymų tvarkaraštis, laiku ir būdu. Taip pat mokymų metu pageidauja dirbti su jiems aktualiais pavyzdžiais ir orientuotis tik į asmeninius lūkesčius bei poreikius.


Taigi mūsų studijoje individualius mokymus gali rinktis dalyviai norintys mokymų, skirtų tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiesiems. Abejais atvejais, po to kai įvyksta konsultacija telefonu ar (ir) nuotolinis susitikimas, mokymų poreikiams ir lūkesčiams išsiaiškinti, bei peržiūrimi turimi darbai ar vykdomi projektai (jei pageidaujami pažengusiems skirti mokymai) yra vykdomi reikiami mokymų programos apimties ir gylio modifikavimai (papildymas naujomis temomis arba atvirkščiai – susiaurinimas), parenkama reikiama mokymų trukmė bei suderinamas individualus mokymų tvarkaraštis.


Specializuoti mokymai

Nors mokymų programos didesnis ar mažesnis modifikavimas, patenkina ne mažos dalies specialistų, ieškančių pradedantiems ir pažengusiems skirtų mokymų, poreikius, visgi toks mokymų sprendimas nėra taikomas mokymų ieškantiems rinkos profesionalams. Šio lygio specialistams, norintiems pagilinti, praplėsti turimas žinias, pritaikant jas prie jau naudojamų darbo eigų, siūlome specializuotus mokymus. Tokių mokymų tikslas neretai būna poreikis, modernizuoti arba pakeisti jau turimą ir puikiai pažįstamą darbo eigą, siekiant didesnio efektyvumo bei mažinant laiko sąnaudas dirbant ties įprastais projektais. Arba mokymų pagalba siekiama išspręsti problemas, su kuriomis susiduriama dirbant ties sudėtingais projektais, reikalaujančių kompleksinių sprendimų.


Pasiruošimas tokiems mokymams prasideda nuo vieno ar kelių nuotolinių arba jei reikia / įmanoma „gyvų“ susitikimų. Jų metu siekiame išsiaiškinti plačiau apie naudojamą darbo eigą, įgyvendinamų projektų sudėtingumo lygį, komandos narių turimą patirtį ir pan. Priklausomai nuo išsakytų poreikių ir lūkesčių mokymų atžvilgiu, turimos „problemos“ ir jos sudėtingumo yra sudaroma specializuota mokymų programa.Kaip matote, nepaisant to ar esate savo rinkoje naujokas, pažengęs specialistas ar profesionalas, išsirinkti sau ar savo komandai tinkamus mokymus nėra nei lengvas, nei paprastas procesas. Tikimės, kad šis mūsų CGISCIENCE komandos parengtas blog‘o įrašas padės jums ne tik iškelti reikiamus klausimus ar pasirinkti aktualius kriterijus, bet ir palengvins pačio mokymų kurso, organizuojamo CGISCIENCE ar kito mokymo centro, išsirinkimo procesą.


Na, o jei esate tas, kuriam „gyvas“ bendravimas telefonu yra kur kas informatyvesnis, dirbate arba planuojate pradėti tai daryti architektūros, inžinerijos, infrastruktūros arba interjero dizaino srityje ir Jus sudomino būtent mūsų komandos organizuojami 3D vizualizavimo, animavimo ir virtualios realybės kūrimo mokymai, susisiekite su mumis telefonu +370 655 93439 arba el. paštu mokymai@cgiscience.lt ir mes ne tik mielai atsakysime į visus Jums kylančius klausimus, tačiau ir suteiksime reikiamą konsultaciją.


Comments


bottom of page